Професионално израстване на член от екипа на Кинкин & Партньори

Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на адв. Домна Манчева в екипа на Кинкин & Партньори.

Домна е част от екипа ни от 2021 година, когато се присъедини като младши адвокат. От октомври 2022 г. тя заема позицията асоцииран адвокат.

Адв. Манчева работи в областите Разрешаване на спорове спорове; Конкурентно право; Право на интелектуална собственост; Обществени поръчки. Търгове и конкурси. Подпомага и областите Данъчно право; Трудово и осигурително право; Ликвидация и несъстоятелност.

Ние ценим високо нейния професионализъм и позитивното отношение към работата. Радваме се, че е част от екипа ни и й желаем успех.