• isset_for_year: false
 • iterations: 0
 • current_year: '2023'
 • current_year_query_post_count: 2
 • manual_break: true
 • Новини, 2023

     

  ВАС окончателно потвърждава липсата на необходимост от представяне на документ за учредено право на строеж в речното корито в производствата по издаване, изменение и продължаване на разрешителни за водовземане

  Върховният административен съд, Петчленен състав, се произнесе с окончателно решение № 3933/11.04.2023 г., по адм. д. № 7238/2022 г. по казуса с обжалването на текстове от Наредбата за ползване на повърхностните води, предвиждащи представянето на документ за учредено право на строеж в речното корито в производствата по издаване, изменение и/или продължаване на срока на действието на разрешителните за водовземане.

  Четете още

  Професионално израстване на член от екипа на Кинкин & Партньори

  Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на адв. Дилян Колев в екипа на Кинкин & Партньори.

  Дилян е част от екипа ни от 2017 година, когато се присъединява като стажант-адвокат. Благодарение на своето постоянство, упоритост и изключителни професионални и лични качества, през април 2023 година вече заема позицията старши адвокат. Четете още