Публикации

Глобален корпоративен данък

КОРПОРАТИВНИЯТ ДАНЪК И ГАРАНТИРАНЕТО НА МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ ГРУПИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОЛЕМИ НАЦИОНАЛНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА ЕС

Глобален корпоративен данък

Данъчен бюлетин за 2024

Данъчен бюлетин