Владимир Кинкин - Съдружник

Контакти

email (+359 2) 980 34 75
Принтирай

Владимир Кинкин води областите Корпоративно право. Сливания и придобивания; Ликвидация и несъстоятелност; Търговски сделки; Данъчно право; Конкурентно право; Разрешаване на спорове; Застрахователно право. Транспорт и морско право; Обществени поръчки. Търгове и конкурси.

Той започва юридическата си практика през 1986 г. като юрисконсулт.

Член и основател на Фондация “120 години Юридически факултет СУ „Св. Климент Охридски”.

Адв. Кинкин е член на Софийска адвокатска колегия.

Ползва английски и руски езици.

Образование и квалификация:

2006 Синдик

1987 – 1989 Университет за национално и световно стопанство – Международни икономически отношения и външноикономическа дейност

1986 Юридическа правоспособност

1985 – 1986 Софийски градски съд - Стажант съдия

1979 – 1984 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – Магистър по право