Практика

open all | close all

Търговски сделки

Кинкин & Партньори консултира своите клиенти при преговорите и сключването на всички видове търговски сделки и договори. Важна част от дейността ни е предоставянето на правни услуги и представителството и на физически лица. Адвокатите в дружеството притежават задълбочени познания в областта на облигационното и договорното право, които в съчетание с богатата и разнородна практика от възникващи казуси водят до намирането на ефективни и адекватни към всеки един случай решения.

В областта на търговските сделки консултантските услуги обхващат:

• активна помощ в етапа на преговорите между страните, в т. ч. предложения за структуриране и уреждане на отношенията;

• изготвяне на всички документи за съответната сделка;

• консултиране и правна помощ във връзка с обезпечаването, изпълнението или неизпълнението на договорни задължения и обезщетяване на вредите от неизпълнението, прекратяване, разваляне и унищожаване на сделки и договори;

• консултиране при уреждането на възникнали извъндоговорни отношения в резултат на деликти (непозволено увреждане), водене на чужда работа без мандат или неоснователно обогатяване.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Диляна Цолева Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75