Практика

open all | close all

Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Още в началото на своята практика – преди повече от 25 години, адвокатите от Кинкин & Партньори превърнаха корпоративното право в една от основните области, в която предлагат разностранни консултации. Екипът ни има богат опит в бизнес планирането, структурирането на инвестиции и развитието на търговската дейност на своите български и чуждестранни клиенти.

Кинкин & Партньори има дългогодишна практика в консултирането на свои клиенти развиващи дейността си на принципа на публично-частното партньорство. Част от нашата практика е намирането на баланса и съчетаването на чуждестранните инвеститорски интереси със спецификите на  местното управление и обществения интерес на малките общини.

Адвокатите в Кинкин & Партньори работят и в областта на преобразуването и придобиването на търговски дружества. Предоставяйки в миналото най-вече консултации в областта на приватизационни сделки и придобиване на участие в раздържавявани предприятия, към настоящия момент адвокатското дружество дава основно правни съвети, свързани с промени в структурата на търговската дейност на клиентите.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Диляна Цолева Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75