Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат

Контакти

email (+359 2) 980 34 75
Принтирай

Силвия Спасова развива практиките Разрешаване на спорове; Конкурентно право; Право на интелектуална собственост; Обществени поръчки. Търгове и конкурси. Консултира и в областите: Данъчно право; Трудово и осигурително право; Ликвидация и несъстоятелност;

Тя е старши асоцииран адвокат от 2009 година. Присъединява се към екипа на Кинкин & Партньори като младши асоцииран адвокат през 2003 и минава през всички етапи в кариерното си развитие - aсоцииран адвокат и старши асоцииран адвокат.

От 2021 адв. Спасова е член на Софийски адвокатски съвет.

От 2017 е арбитър в Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата, а от 2019 е член на Президиума на същия съд.

От 2002 адв. Спасова е преподавател в СУ “Свети Климент Охридски”, където е главен асистент по “Гражданско процесуално право”.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Ползва английски и руски.

Образование и квалификация:

2016 Институт по чуждестранно и международно частно право „Макс Планк”, Хамбург, Германия (стипендиант на Макс Планк Институт)

2014 Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Доктор по право с тема на дисертацията „Обезпечение на иска“

2012 Институт по чуждестранно и международно частно право „Макс Планк”, Хамбург, Германия (стипендиант на Макс Планк Институт)

2009 Институт по чуждестранно и международно частно и стопанско право, Рупрехт-Kарлс-Университет, Хайделберг, Германия (стипендиант на Германската служба за академичен обмен (DAAD))

2001 – 2005 Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов - Магистър по икономика – Специалност “Международни икономически отношения”

2002 Юридическа правоспособност

2001 – 2002 Софийски градски съд – Съдебен кандидат

1995 – 2000 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – Магистър по право; Специализации “Правораздаване” и “Международно право и международни отношения”

Статии и публикации

Окончателно решение по спора за законосъобразност на Разрешенията за строеж за изграждане на ВЕЦ

Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения

Обезпечение на иска, София: Сиби

Как съдът решава казуса с незаконно събрана такса достъп

Проектът за нов закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна или друга незаконна дейност

Проблеми на изпълнението по реда на закона за особените залози и правното положение на добросъвестния кредитор

Пререгистрацията в Търговския регистър може да се извършва и по инициатива на трети заинтересовани лица

Новият закон за търговския регистър

Новият закон за кредитните институции

Представителни случаи

Енергетика и околна среда

Обществени поръчки

Конкурентно право

Интелектуална и индустриална собственост. Технологии, медия и телекомуникации (интернет)

Съдебни спорове

Околна среда

Данъчно право