Адриана Начева - Съдружник

Адриана Начева

Контакти

email (+359 2) 981 91 96
Принтирай

Адриана Начева води областите Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство; Енергетика; Околна среда; Банки и финанси. Капиталови пазари; Право на интелектуална собственост; Трудово и осигурително право.

Тя се присъединява към екипа през 1995 г. Адриана придобива своя опит като младши асоцииран адвокат през 2000, асоцииран адвокат през 2002 и старши адвокат през 2007. От 2009 година е съдружник.

Адв. Начева е член на Софийска адвокатска колегия.

Ползва английски и руски.

Образование и квалификация:

2000 Юридическа правоспособност

1999 – 2000 Софийски градски съд – Съдебен кандидат

1992 – 1999 Университет за национално и световно стопанство – София, Юридически факултет – Магистър по право

1990 – 1992 Медицински колеж "Йорданка Филаретова" – Социален работник

Статии и публикации

Окончателно решение по спора за законосъобразност на Разрешенията за строеж за изграждане на ВЕЦ

Четвъртото издание в област енергетика на Getting the Deal Through

Някои коментари относно измененията на Закона за водите

Инвестиционен процес при реализация на проекти за изграждане на малки водноелектрически централи в България. Обща законодателна рамка. Преспективи за развитие.

Механизми за определяне цената на електрическата енергия произведена от ВЕИ в България

Българският кодекс на труда и трудовите правоотношения

Представителни случаи

Енергетика и околна среда

Съдебни спорове

Интелектуална и индустриална собственост. Технологии, медия и телекомуникации (интернет)

Околна среда

Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Данъчно право

Банки и финанси

Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Трудово право