Практика

open all | close all

Банки и финанси. Капиталови пазари

Адвокатите от екипа на Кинкин & Партньори имат голям  опит и практика в областта на банковото право и финансите. Той обхваща предоставяне на правни консултации на чуждестранни небанкови финансови институции относно нормативните изисквания и регулаторния режим за осъществяване на дейността им на територията на Република България и изготвяне на изискваните съгласно действащото законодателство документи.

В областта на реализацията на инвестиционни проекти нашият екип има опит в структурирането на сделки по предоставяне на кредити и проектни финансирания – предоставяне на  консултации на различните участници в сделките – банки, инвеститори, лица, предоставящи обезпечения по кредитите.

Предлаганите от адвокатското дружество юридически услуги включват и:

• правни консултации и участие в преговори по сключване и преструктуриране на кредити, съдействие при изпълнение на условията за предоставяне на финансиране, изготвяне на всички необходими договори и други документи.

• консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки, финансиране на придобивания, преструктуриране на кредити;

• регулаторни процедури в областта на банковото и финансовото право и привеждане в съответствие с тях;

• представителство на нашите клиенти при кандидатстване за финансиране и изготвяне на необходимите документи;

• съставяне на правната  документация за създаване на противопоставимост на обезпечения.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Диляна Цолева Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75