Дилян Колев - Правен консултант

Контакти

email (+359 2) 980 34 75
Принтирай

Дилян Колев работи в областите Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Административни процедури, Енергетика, Околна среда, Трудово и осигурително право;

Дилян Колев се присъединява към екипа на Кинкин & Партньори през 2017 като стажант-адвокат. Преминавайки през длъжностите младши и асоцииран адвокат, към момента работи като външен консултант.

Дилян е член на Софийска адвокатска колегия.

Ползва английски и испански език.

Образование и квалификация:

2018 Юридическа правоспособност

2017 Софийски районен съд – стажант

2017 Софийски градски съд - стажант

2011 - 2017 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – Магистър по право; Специализация - Правораздаване