Практика

open all | close all

Административни процедури

Кинкин & Партньори предоставя правни услуги, свързани с различни административни процедури. Оказваме съдействие на клиентите си в процедурите по издаване на административни актове, включително сертификати, лицензии и разрешителни, като осъществяваме представителство пред държавните и общинските органи; подготовка на необходимите документи с оглед провеждане на административноправни процедури в различни сфери на административен контрол, включително в областта на данъчното и митническото право, миграционното право, недвижимите имоти, право на околната среда и енергетиката. Оказваме правна помощ при получаването на различни видове разрешения и лицензии, необходими за  законосъобразното осъществяване на икономическа дейност в България. Предоставяме на клиентите си текуща информация относно валидността и сроковете на издадените разрешения и лицензии и необходимостта от тяхното подновяване. Адвокатите от нашия екип предоставят на юридически и физически лица представителство и защита пред всички нива на държавната и общинската администрация, както и пред съдебните инстанции до самия завършек на съответната административноправна процедура.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75