Структуриране на публично-частно партньорство

Екип на "Кинкин и партньори" предостави правни консултации на българска община във връзка с участието й в публично-частно партньорство с цел разрешаване на проблемите с паркирането в централната градска част чрез изграждане на подземен обществен гараж (паркинг) и оформяне на пешеходна зона в центъра на града. Разрешаването на съществуващите проблеми трябваше да се съчетае във връзка с реализиращ се по това време инвестиционен проект за изграждане на търговски и бизнес център. Нашият екип консултира клиента с оглед определяне на параметрите и корпоративното структуриране на публично-частното партньорство – процедура и условия за участие на общината в проекта, правна форма на партньорството и съдействие за разрешаване на въпросите, които възникват във връзка с инвестицията, направена от общината като форма на подпомагане на частната инициатива в града, както и с оглед третирането й като държавна помощ.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Данъчно право; Банки и финанси; Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство