Практика

open all | close all

ДДС и други косвени налози

Екипът на Кинкин & Партньори има богат опит и практика по въпросите, свързани с данъка върху добавената стойност и функционирането на ДДС-системата и предоставя разнородни консултации в тази област. Предлаганите от адвокатското дружество юридически услуги включват:

 • консултации по отношение на всички видове доставки на територията на страната, в рамките на ЕС или от/към трети страни, в т.ч. вътрешнообщностни доставки и придобивания, дистанционни продажби, тристранни операции, внос, освободени доставки и придобивания;
 • правни консултации във връзка с регистрация по ДДС и дерегистрация в България на български и чуждестранни лица
 • В обхвата на предоставяните от нас консултации в тази област са и други косвени налози като акцизи и мита.

  Екип

  Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
  Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
  Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
  Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75