Практика

open all | close all

Международно облагане

Адвокатското дружество предоставя консултации и правни услуги в областта на международното данъчно облагане и планиране относно различни сделки и структури с международен елемент. Съществена част от консултациите са тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/, сключени от Република България, по отношение на третирането на различните видове доходи и печалби.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75