Практика

open all | close all

Подоходно облагане

Кинкин & Партньори предоставя консултации и правни услуги както в сферата на корпоративното подоходно облагане, така и относно данъците върху доходите на физическите лица. Предлаганите от дружество юридически услуги включват:

• в областта на корпоративното облагане: консултации относно облагането на печалбите с корпоративен данък, данъци върху разходите, данъци при източника, с които се облагат доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и други доходи от източник в Република България като доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги, консултации относно режима на облагане на чуждестранните юридически лица за извършваната от тях дейност в Република България, включително по въпроси, свързани с мястото на стопанска дейност;

• в областта на облагането на доходите на физическите лица: консултации относно облагането на местните (за доходи от източник в страната и чужбина) и чуждестранните (за доходи от източник в България) лица – данък върху общата годишна данъчна основа и окончателни данъци.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75