Практика

open all | close all

Местни данъци и такси

Кинкин & Партньори консултира своите клиенти по въпроси, свързани с дължимостта на местни данъци и такси, които възникват в хода на осъществяването на инвестиционни проекти в Република България, в това число предоставя консултации във връзка с данъците  върху недвижимите имоти, данъците при придобиването на имущества, таксите за битови отпадъци.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75