Практика

open all | close all

Устройствено регулиране на територии – процедури

Подпомагаме нашите клиенти в цялостния процес по устройствено регулиране на териториите, засегнати от съответното инвестиционно предложение.

Правните услуги, които предлагаме в тази сфера, включват:

• съдействие при осъществяването на административните процедури по допускане, изработване, приемане и изменение на устройствени планове;

• консултации в процеса по снабдяване с разрешителни, изисквани по реда на специални закони, нужни за реализация на специфичните видове инвестиционни намерения;

• правен анализ на необходимостта от прилагане на заложените в действащото законодателство регулаторни изисквания за опазване на околната среда;

• консултации и съдействие при изпълнение на процедури по промяна на предназначението на земеделски земи или по изключване на гори и земи от горски фонд и промяна на предназначението им;

• правна помощ при процедури по съгласуване на инвестиционни проекти със съответните експлоатационни дружества и сключване на договори за присъединяване към мрежите им.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75