Практика

open all | close all

Сделки с недвижими имоти

Правните консултации при сделки, свързани с разпореждане с права върху недвижими имоти, гарантират сигурността на нашите клиенти. Екипът ни има богат опит при консултирането на всякакви сделки с недвижими имоти.

Сред услугите, които предоставяме в областта, са:

• правни  консултации при сделки за придобиване на имоти или ограничени вещни права върху имоти - частна, държавна и общинска собственост;

• правни консултации и съдействие в процесите на кредитиране на инвестицията в недвижим имот от страна на банка или друга финансова институция, както и в случаи на предоставяне на заеми между физически и  юридически лица;

• правни консултации във връзка с условията и реда за наемане на недвижими имоти – частна, държавна и общинска собственост, съдействие при изготвяне на документи за участие в търгове, представителство пред държавни и общински органи в процедурата, както и при сключване на договори за наемане на имоти;

• съдействие при управление на етажна собственост – избор на управителни органи, регистрация на етажната собственост, консултации при осъществяване на управлението и изготвяне на необходимите  документи;

• консултации и посредничество при разпределение на ползването на недвижими имоти.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75