Практика

open all | close all

Правен анализ на собствеността

Режимът на собствеността в България се е променял няколко пъти. Допълнителни усложнения при определяне на правния и устройствен статут на недвижимите имоти създават продължаващата реформа в имотния регистър и процесите на урбанизация в цялата страна. Това налага извършването на детайлен анализ на статута на всеки имот, в който наш клиент има намерение да инвестира. Във връзка с това предоставяме консултации и извършваме проверки относно спазването на административните процедури в хода на възстановяването на собствеността на недвижимите имоти след извършеното в миналото масово одържавяване, извършваме преглед на приватизационните договори с оглед установяване на правото на разпореждане с придобити активи.

Сред правните услуги, които предлагаме за анализ на собствеността, са:

• установяване на правния и устройствен статут на имота;

• проверка на процедурите по възстановяване на собствеността върху одържавявани в миналото недвижими имоти;

• правен анализ на приватизационни сделки;

• установяване на правото на разпореждане с придобити при приватизация активи;

• проверки за установяване на всички права и тежести върху конкретен имот;

• анализ на наследствени права;

• анализ на права, произтичащи от придобивни сделки – покупки, замени, дарения, делби, прехвърляне на вземания, завещания и др.

• съдействие при регулационни процедури и анализ на начина на провеждането им.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75