Практика

open all | close all

Строителство - договорни взаимоотношения по Закона за устройство на територията и по FIDIC

Кинкин & Партньори предоставя комплекс от правни услуги в процеса на проектиране и строителство от всякакъв тип – промишлено и гражданско строителство, саниране и подобрения на офис сгради и търговски комплекси. Екипът ни има опит в уреждането на отношенията между различните участници в строителния процес.

Сред услугите, които предоставяме на нашите клиенти, са:

• правно съдействие във всички етапи на строителния процес;

• консултации и съдействие, участие в срещи и преговори за уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителния процес;

• консултации и изготвяне на договори, необходими за реализацията и организацията на строителния процес - за проектиране, строителство, авторски надзор и/или строителен надзор и др.;

• договори FIDIC;

• дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на различните участници в процеса на строителство;

• съдействие при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните в строителството лица;

• съблюдаване на специфичните изисквания на Закона за устройство на територията.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75