Практика

open all | close all

Признаване на чуждестранни съдебни и арбитражни решения на територията на Република България, процедури по издаване на европейска заповед за плащане, процесуално представителство при заповедно и изпълнително производство

Във връзка с членството на Република България в Европейския съюз все повече се увеличават случаите на постановените съдебни решения от европейски съдилища и/или арбитражни съдилища, които се изпълняват в Република България. Адвокатите в Кинкин & Партньори имат значителен опит в производства за признаване и допускане на изпълнение на решения, актове и съдебно-спогодителни протоколи на чуждестранни съдилища и чуждестранните арбитражни съдилища.

Екипът ни притежава богат практически опит в образуване и процесуално представителство по изпълнителни дела пред държавен или частен съдебен изпълнител за събиране на присъдени вземания, въвод във владение и всички необходими действия по принудително изпълнение на постановените съдебни актове.

Адвокати от дружеството имат опит в медиацията и алтернативното разрешаване на спорове и са регистрирани медиатори.

Процедурата в областта включва:

• подготовка на искания по процедури по издаване на европейска заповед за плащане;

• реализиране на процедурата по преюдициални запитвания по тълкуване на разпоредби от правото на Европейския съюз, намиращо с оглед членството на Република България в ЕС пряко приложение на територията й;

• събиране на необходимите доказателства;

• образуване на производство по екзекватура и снабдяване на кредитора с изпълнителен лист;

• събиране на присъдените вземания чрез съдебен изпълнител и др.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Силвия Спасова Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Домна Манчева Асоцииран адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75