Практика

open all | close all

Арбитражни спорове

Кинкин & Партньори осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни клиенти в производства пред всички арбитражни институции в страната и международни арбитражи. Имаме богат опит в процесуалното представителство по  вътрешни и международни арбитражни спорове с висока материалноправна сложност и сериозен материален интерес. В търговската си дейност много от нашите клиенти се сблъскват с необходимостта от използването на арбитраж за защита на своите права и интереси. В тази изключително важна област, предполагаща едноинстанционност на производството, разполагаме с подготвени специалисти с богата практика по арбитражни спорове пред арбитражните институции.

Представителството пред и по повод вътрешен и международен арбитраж включва:

• процесуално представителство по  спорове, подведомствени на арбитражни структури;

• снабдяване с изпълнителен лист възоснова на арбитражни решения;

• процесуална защита по дела за отмяна пред Върховния касационен съд на решения по вътрешни арбитражни спорове;

• защита пред чуждестранни арбитражни съдилища.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Силвия Спасова Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Домна Манчева Асоцииран адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75