Консултирахме цялостно инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на туристически комплекс на Българското Черноморие

Екип на Адвокатското дружество консултира български инвеститор и неговия чуждестранен партньор във връзка с развиването на проект за изграждане и експлоатация на туристически комплекс на Българското Черноморие с разгърната застроена площ от около 26 000 кв. м. Нашите консултации обхващат целия процес на развитие на инвестицията – от издаване на необходимите строителни книжа до въвеждане в експлоатация на обектите и тяхната последваща реализация.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Корпоративно и търговско право