Мария Джубелиева - Адвокатски сътрудник

Контакти

email
Принтирай

Мария се присъединява към екипа през 2021 г. като адвокатски сътрудник.

Образование и квалификация:

От 2018 – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет

Езици:

Английски