Излезе изданието „Търговски спорове 2023“ на Lexology Getting The Deal Through с автори от Кинкин & Партньори

Излезе изданието „Търговски спорове 2023” на Lexology Getting The Deal Through, на което Кинкин & Партньори са автори. От екипа ни с експертиза за България участват Силвия Спасова, Старши адвокат и Домна Манчева, Асоцииран адвокат, под насоките на водещия областта съдружник - Владимир Кинкин.

Lexology Getting The Deal Through (GTDT) е справочник, базиран на въпроси и отговори с оглед изготвяне на сравнителен анализ на нормативната уредба и предназначен да предостави информация за местните законови и регулаторни рамки, общи процедури и пазарни различия за читателската си аудитория от консултанти, държавни агенции, финансови институции, регулаторни органи, частни клиенти, ръководители на фирми и самостоятелно практикуващи адвокати.

“Търговски спорове“ е ръководство, позволяващо паралелно сравнение на информация за местната правна рамка; предварителни действия (включително извънсъдебно разрешаване на спорове); предявяване и защита по иск; процедури; финансиране; разноски; обжалване; признаване и изпълнение на чужди съдебни решения; предимства и недостатъци на съдебните спорове в юрисдикцията и последни тенденции.

Свалете изданието