Нашият екип консултира възможностите за иницииране на съдебно производство за защита на правата на работник срещу незаконно уволнение

Нашият екип консултира клиент относно възможностите за иницииране на съдебно производство за защита на правата на работник срещу незаконно уволнение, претендиране на обезщетение за претърпени вреди в резултат на незаконното уволнение и възстановяване на заеманата позиция. Клиентът ни е бил дългогодишен управител на голямо българско предприятие с чуждестранно участие.

В резултат на консултациите бе образувано съдебно производство, което завърши с изплащане на голямо обезщетение от страна на работодателя.

Практика: Трудово и осигурително право

Връзка с други практики: Съдебни спорове