Производство по допускане на обезпечение

На 08.11.2017 г. Силвия Спасова, Доктор по право участва като лектор в семинар на тема „Производство по допускане на обезпечение“. Организатор на събитието беше Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Висш адвокатски съвет. Основните теми, които бяха разгледани са предпоставки за допускане на обезпечение, производство по допускане на обезпечение, защита срещу допуснатото обезпечение, отмяна на обезпечението, отговорност за вреди от неоснователното обезпечение и замяна на обезпечението. Подробна програма на семинара можете да видите тук.