Консултации по повод регистрация на марка пред Патентно ведомство, която се ползва с известност на територията на Република България

Екипът ни стартира процедура пред Патентно ведомство по признаване на търговска марка на клиент като ползваща се с известност на територията на Република България. Производството приключи през 2010 г. с решение на Патентно ведомство за признаване на искания статут на търговската марка. Клиeнтът ни е един от големите агрохимични производители в България (създаден през 1932), с когото работим от много години.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Интелектуална и индустриална собственост