Продажба на търговска дейност

Предоставяме правни услуги на клиент – водеща компания на пазара на облекла и висша мода, с изключителни права за продажба на територията на България на някои от най-известните модни марки в Европа и добре развита мрежа от магазини във всички големи български градове, във връзка с продажбата на бизнеса на клиента, свързан с една от марките, които има права да разпространява в България. Участвахме в правния анализ, извършен от адвокатите на купувача и договорихме условията на основното споразумение за покупко-продажба на дялове от капитала на дружеството, притежаващо правата върху модната марка. Извършихме детайлен правен анализ с предложения за възможностите за действие и структуриране на сделката, консултирахме клиента относно избора на подходящата правна форма, изготвихме необходимите документи, извършихме преглед на прехвърлянето на собствеността върху дружеството – собственик на правата за продажба на територията на България на модната марка и прехвърлянето на контрола върху управлението, както и относно спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри. Подпомогнахме клиента при договарянето на договор за франчайз с италианска марка за висша мода облекла. С наше съдействие клиентът получи изключителните права за продажба на стоките на марката на територията на гр. София. Участвахме в преговори с представителите на модни марки и подпомогнахме клиента при сключването на споразумения с тях. По възлагане от клиента взехме активно участие и в преговори за наемане на помещения със собствениците на големите молове в България.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Банки и финанси