Какви хора търсим

Отворени сме да приемем в екипа на “Кинкин & Партньори” нови юристи, които с професионалните си качества, образование, опит и изобретателност да допринасят за поддържане на високото качество на работа в кантората.

Ние ценим:

 • Лоялност и високи морални качества;
 • Желание и умение за работа в екип;
 • Готовност за работа в динамична среда;
 • Инициативност и организационни умения;
 • Умение да се дефинират и анализират проблеми (да се предлага разрешаването им и да се набират нужните ресурси за това);
 • Умение да се формулират конкретните цели както за себе си, така и за останалите от екипа в съответствие с целите на дружеството;
 • Умение да се реализират поставените цели;
 • Възможност да се създават, развиват и поддържат отношения с клиентите;
 • Умение за взимане на решения;
 • Отлична диплома за завършено висше образование;
 • Отлично владеене на английски език. Допълнително владеене на италиански, руски и/или френски език е преимущество.

Ние предлагаме:

 • Колегиална атмосфера и работа в екип;
 • Възможност за работа в изключително квалифициран и професионален екип;
 • Обвързване на възнаграждението с постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Придобиване на богат юридически опит;
 • Надграждане на професионалната квалификация (участие в обучения, семинари и конференции).

Обратна връзка

Ако имате желание да кандидатствате за работа или стаж при нас, моля попълнете и изпратете формуляра.

Изберете форма за кандидатстване