Данъчно облагане на търговско представителство на чуждестранна компания в България

Предоставихме правно становище относно данъчното облагане на търговско представителство на швейцарско дружество. Екипът ни извърши анализ на данъчните задължения, които биха възникнали в хипотезата на осъществяване на дейност на чуждестранно дружество чрез търговско представителство в България. Разгледахме данъчните последици по СИДДО между България и Швейцария, по ЗКПО и по ЗДДС във връзка с дейността на търговското представителство, както и облагането по ЗДДФЛ на доходите, които ръководителят на търговското представителство получава въз основа на трудов договор и граждански договор.

Практика: Данъчно право