Анализирахме възможностите и участвахме в преговори за преструктуриране на заем, отпуснат от инвестиционна банка, поради промяна в акционерната структура на дружество – кредитополучател

Предоставихме консултации и представлявахме наш клиент в преговори за преструктуриране на заем, отпуснат от инвестиционна банка, поради промяна в акционерната структура на дружеството и осигуряване на финансиране за дейността му в България. Възлагането ни включваше преглед, коментари и предложения за изменение на договор за заем, консултации по повод учредяване на съответните необходими обезпечения. Ангажирани бяхме и с процеса по предоговаряне на някои от условията по договора за заем с банката.

Практика: Банки и финанси