Кинкин и партньори участва в съставянето на годишния доклад на Световната банка за 2016

„Кинкин & Партньори“ участва в съставянето на 13ия годишен доклад на Световната банка, предоставящ анализ на законовата рамка за развитие на "Бизнесът през 2016 – измерване качеството на регулациите и ефективността" в 189 икономики в световен мащаб.
Докладът за България“, изготвен от нас е в сферите започване на бизнес, снабдяване с разрешителни за строеж, достъп до електроенергийната мрежа“, регистрация на собственост, получаване на кредит, плащане на данъци, изпълнително производство и обявяване на несъстоятелност. Данните в „Бизнесът през 2016“ са актуални към месец юни 2015 г. Свалете изданието за България