Професионално израстване на членове от екипа на Кинкин & Партньори

Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на Ина Банковска и Гергана Шиникова в екипа на Кинкин & Партньори.
Считано от 1 март 2016 г. заемат позицията асоцииран адвокат.

Адв. Банковска е част от екипа от 2011 г. и успешно развива практиките: конкурентно право и защита на потребителите, банки и финанси, корпоративно и търговско право, оздравяване и несъстоятелност, обществени поръчки и административни процедури.

Адв. Шиникова се присъедини към екипа през 2013, като практиките, които развива са енергетика и възобновяеми енергийни източници, интелектуална и индустриална собственост, недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, трудово право и осигурително право.

От своето присъединяване към екипа на Кинкин & Патрньори, те допринасят за успехите на дружеството със знание, опит и целеустременост. Ние ги ценим високо заради професионализма и позитивното им отношение.

Радваме се, че са част от екипа ни и им пожелаваме да са все така успешни.