Нови задължения за лицата, осъществяващи електронна търговия

На 07.01.2019 г. oрганите за приходите публикуваха обявление, насочено към лицата (физически или юридически), осъществяващи търговия по електронен път. Информацията гласи, че търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия, а търговците, които занапред ще използват електронен магазин, трябва да изпратят данни за него преди да стартират дейността си. Все пак е уточнено, че задължението не се отнася за лица, продаващи лични вещи инцидентно, не по занятие.
За повече информация, можете да се обърнете към екипа ни.