НАП инициира проверки на около 13 000 фирми за завишени материални запаси

На 04.01.2019 г. oрганите за приходите публикуваха обявление, в което посочват, че започват проверки на дълъг списък с фирми, определени в "рискова категория". Под рискова категория се имат предвид дружества, имащи завишени материални запаси спрямо извършените продажби в счетоводните си баланси за 2017 г.
Освен проверки по документи, инспекторите ще участват и в извършване на инвентаризации на място, за да установят реалното количество на стоките. Съгласно информацията, на фирмите в "рискова категория" са разпратени писма с предоставен едномесечен срок за доброволни корекции. НАП посочват, че фирми с големи материални запаси притежават "голям фискален потенциал".
В допълнение към новината е посочено и че продължава кампанията на Органите за приходите към фирмите с голяма касова наличност.
За повече информация или за съдействие, можете да се обърнете към екипа ни.