Технически персонал, форма за кандидатсване

Ако имате желание да кандидатствате за работа при нас, моля попълнете формуляра и натиснете “ИЗПРАТИ”.

  ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Име:

  Адрес

  Телефон

  Факс

  E-mail

  Националност

  Дата на раждане

  ТРУДОВ СТАЖ

  Дати (от-до)

  Име и адрес на работодателя

  Вид на дейността или сферата на работа

  Заемана длъжност

  Основни дейности и отговорности

  ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

  Дати (от-до)

  Име и вид на обучаващата или образователната организация

  Основни предмети/застъпени професионални умения

  Наименование на придобитата квалификация

  Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

  МАЙЧИН ЕЗИК

  ДРУГИ ЕЗИЦИ

  Четене

  Писане

  Разговор

  ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

  Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

  ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

  Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

  ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

  Компетенции, които не са споменати по-горе.

  СВИДЕТЕЛСВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Обратна връзка

  Ако имате желание да кандидатствате за работа или стаж при нас, моля попълнете и изпратете формуляра.

  Изберете форма за кандидатстване