Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?

Адвокат Силвия Спасова изготви становище в качеството си на докладчик, определен от Висшия адвокатски съвет, по тълкувателно дело №7/2021 г. на ОСГТК на ВКС по следния въпрос: „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“. Констатирана е противоречива практика по поставения въпрос.


В част от съдебните актове се приема, че когато предмет на делото е искане за прогласяване недействителност на договор, страните по него са необходими другари, като предявяването на иска от или срещу всички другари е предпоставка за допустимост на производството по делото, за която съдът е задължен да следи служебно. В други актове се приема, че естеството на спора не налага задължително участие на страните по договора. Нищожният договор на общо основание не съществува за правния мир, на нищожността може да се позове всеки (не само страните по договора) без срок, било чрез иск, било чрез позоваване на съществуващия порок.
Становището, изготвено от адв. Спасова, може да видите тук