Нашата роля

Ролята на Кинкин & Партньори е да гарантира адекватно и пълноценно правно обслужване на своите клиенти, които развиват дейности в различните сфери на бизнеса. Екипът на Адвокатското дружество покрива успешно всички области на правото, засягащи различни аспекти на търговската дейност на клиентите.

По всеки казус, по който започваме работа, клиентите ни изрично се информират за сформирания екип и планираните действия. На разположение на клиентите са адвокати, притежаващи доказан опит и специализация в съответната област. В основата на работата ни е предоставянето на клиентите ни на оптималните варианти за успешно разрешаване на казуса им, съобразно действащото законодателство и правната рамка.

Адвокатите от екипа на Кинкин & Партньори активно участват в процеса на хармонизация на българското законодателство с европейското. Вследствие на дългогодишния ни опит и разнообразната ни дейност ежедневно се сблъскваме с проблеми от различно естество, което ни позволява аргументирано да участваме в създаването и развитието на различни проекти.