Консултирахме наш клиент във връзка с наемни правоотношения

Консултираме водеща фирма в сферата на облеклото и висшата мода с добре развита мрежа от магазини във всички големи градове на България по повод сключване, предоговаряне на условия и прекратяване на договори за наем на помещения в най-големите търговски центрове в България.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство