Консултираме група инвеститори във връзка със закупуване на недвижими имоти в България

Консултираме група норвежки инвеститори, проявяващи интерес към закупуване на недвижими имоти в апартаментен туристически комплекс на Българското Черноморие. Представляваме нашите клиенти в процедурата по окончателно нотариално оформяне на сделките за придобиване на инвестиционните имоти. Предоставихме консултации и относно данъчните аспекти на инвестицията в България, както и относно правния режим на етажната собственост (общото събрание на собствениците) и договорите за управление на комплекса.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Данъчно право