Консултирахме финансиране на придобиването на бизнес и търговски център в размер на 16 000 000 лева

Консултирахме сделка по придобиване и експлоатация на изграден бизнес и търговски център и нейното финансиране в общ размер от 16 000 000 евро. Участвахме в преговори с финансиращата банка и предоставихме консултации относно учредяване на съответните гаранции и цялостното структуриране на сделката. Подпомагаме процеса по предоговаряне на някои от клаузите по договора за заем с банката.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Устройствено регулиране на територии – процедури, Данъчно право, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки