Консултирахме финансовите аспекти на договори между водеща фирма в сферата на облеклото и висшата мода и нейни чуждестранни партньори

Консултираме водеща фирма в сферата на облеклото и висшата мода по отношение на финансовите аспекти на сключваните договори с чуждестранни партньори. Предоставихме правни консултации във връзка с преструктуриране на финансовите задължения и увеличаване на капитала. Участвахме в преговори за сключване на договор за франчайзинг с чуждестранни контрагенти, в резултат на което бяха придобити ексклузивни права за продажба на територията на България.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки