Консултирахме финансовите аспекти и структурирането на сделка

Предоставихме консултации относно финансовите аспекти и структурирането на сделка по придобиване на инвестиционен проект за изграждане на енергийни обекти. С оглед финансиране на покупката на проекта през 2009 г. бе сключен договор за заем, като впоследствие през 2010 г. размерът на финансирането бе увеличен до достигане на сума в размер на 4 150 000 евро. Във финансирането не са участвали финансови институции, то бе осигурено само от средства на инвеститора.

Практика: Банки и финанси

Връзка: Енергетика и околна средаКорпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки