Предоставихме цялостно правно обслужване във връзка с реализация и функциониране на бизнес център, включително публично-частно партньорство с община

След като извършихме правен анализ по отношение на статута на земята, издадените разрешения за проектиране и изграждане на бизнес център в Югоизточна България, подпомогнахме успешното приключване на сделка за закупуване на бизнес центъра с обща застроена площ от 8 000 кв. м. Участвахме в подготовката и сключването на всички договори, свързани с реализацията и функционирането на бизнес центъра. Проектът включва и публично-частно партньорство с община по отношение на изграждането и експлоатацията на обществен паркинг пред търговския и бизнес център.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Данъчно право; Корпоративно и търговско право