Предоставихме консултации относно покупка на недвижим имот, включително правен анализ, промяна на предназначението на имота и отдаването му под наем

Консултирахме наш дългогодишен клиент по повод покупката на недвижим имот на територията на Българското Черноморие в процес на смяна на статута и урегулиране. Направихме предварителен правен анализ на имота и подробно проучване на процедурите за промяна на предназначението на имота и участвахме в нотариалното изповядване на сделката. След придобиването на имота предоставихме консултации и относно неговото отдаване под наем и структурирането на сделката. Участвахме в преговори с потенциални наематели и при подписването на договор за наем.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство