Участвахме в процес по създаване на лозарско стопанство в България

Участвахме в процес по създаване на лозарско стопанство в България, включително в процеса по закупуване на недвижимите имоти за инвестицията, възлагане на проектирането на обекта и доставката на необходимия посадъчен материал. Предоставихме правни консултации относно специфичните административни процедури за регистрация на стопанството и кандидатстване за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство