Участвахме в процедура по реорганизация на структурата на група инвестиционни дружества

Всички служители на дъщерното дружество заедно с част от неговите активи преминаха към дружеството-майка. Консултирахме клиента през цялата процедура с оглед спазване на изискванията на трудовото законодателство, включително прекратяване на съществуващите трудови договори със служителите, изплащане на дължими обезщетения, структуриране на нови договори, трудови досиета на служителите, сключване на договори със служби по трудова медицина и други.

Практика: Трудово и осигурително право