Анализирахме възможностите за промяна на системата за заплащане на труда на служителите в голяма българска компания

Консултирахме голяма българска компания за възможностите за промяна на системата на заплащане на труда на служителите с цел повишаване на тяхната ефективност. Основното желание на клиента бе преминаване към „бонусна“ система на заплащане на труда, но без намаляване на основното трудово възнаграждение на служителите.

Практика: Трудово и осигурително право