Консултирахме заплащане на специфично трудово възнаграждение

Представляваме наш клиент в съдебно производство, свързано с плащане на специфично трудово възнаграждение, обезщетение за липса на възнаграждение поради удължен срок на предизвестие и поради неизплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Искането бе уважено от съда в пълен размер и сумата бе изплатена.

Практика: Трудово и осигурително право